ma di wo do vr za zo
1
Zomervakantie
Zomervakantie
jul 26 – sep 3 hele dag
 
BOSU Balanstraining 09:00
BOSU Balanstraining
sep 1 @ 09:00 – 10:00
 
Pilates 10:15
Pilates
sep 1 @ 10:15 – 11:15
 
Yin Yoga 11:30
Yin Yoga
sep 1 @ 11:30 – 12:30
 
Pilates 19:15
Pilates
sep 1 @ 19:15 – 20:15
 
Yin Yoga 20:30
Yin Yoga
sep 1 @ 20:30 – 21:30
 
2
Pilates 09:00
Pilates
sep 2 @ 09:00 – 10:00
 
3
4
5
6
Yin Yoga 07:00
Yin Yoga
sep 6 @ 07:00 – 08:00
 
Pilates 09:00
Pilates
sep 6 @ 09:00 – 10:00
 
Yin Yoga 10:15
Yin Yoga
sep 6 @ 10:15 – 11:15
 
Pilates mannen 18:00
Pilates mannen
sep 6 @ 18:00 – 19:00
 
Yin Yoga 19:15
Yin Yoga
sep 6 @ 19:15 – 20:15
 
Yin Yoga 20:30
Yin Yoga
sep 6 @ 20:30 – 21:30
 
7
Pilates 19:30
Pilates
sep 7 @ 19:30 – 20:30
 
Pilates 20:45
Pilates
sep 7 @ 20:45 – 21:45
 
8
BOSU Balanstraining 09:00
BOSU Balanstraining
sep 8 @ 09:00 – 10:00
 
Pilates 10:15
Pilates
sep 8 @ 10:15 – 11:15
 
Yin Yoga 11:30
Yin Yoga
sep 8 @ 11:30 – 12:30
 
Pilates 19:15
Pilates
sep 8 @ 19:15 – 20:15
 
Yin Yoga 20:30
Yin Yoga
sep 8 @ 20:30 – 21:30
 
9
Pilates 09:00
Pilates
sep 9 @ 09:00 – 10:00
 
10
11
12
13
Yin Yoga 07:00
Yin Yoga
sep 13 @ 07:00 – 08:00
 
Pilates 09:00
Pilates
sep 13 @ 09:00 – 10:00
 
Yin Yoga 10:15
Yin Yoga
sep 13 @ 10:15 – 11:15
 
Pilates mannen 18:00
Pilates mannen
sep 13 @ 18:00 – 19:00
 
Yin Yoga 19:15
Yin Yoga
sep 13 @ 19:15 – 20:15
 
Yin Yoga 20:30
Yin Yoga
sep 13 @ 20:30 – 21:30
 
14
Pilates 19:30
Pilates
sep 14 @ 19:30 – 20:30
 
Pilates 20:45
Pilates
sep 14 @ 20:45 – 21:45
 
15
BOSU Balanstraining 09:00
BOSU Balanstraining
sep 15 @ 09:00 – 10:00
 
Pilates 10:15
Pilates
sep 15 @ 10:15 – 11:15
 
Yin Yoga 11:30
Yin Yoga
sep 15 @ 11:30 – 12:30
 
Pilates 19:15
Pilates
sep 15 @ 19:15 – 20:15
 
Yin Yoga 20:30
Yin Yoga
sep 15 @ 20:30 – 21:30
 
16
Pilates 09:00
Pilates
sep 16 @ 09:00 – 10:00
 
18
19
20
Yin Yoga 07:00
Yin Yoga
sep 20 @ 07:00 – 08:00
 
Pilates 09:00
Pilates
sep 20 @ 09:00 – 10:00
 
Yin Yoga 10:15
Yin Yoga
sep 20 @ 10:15 – 11:15
 
Pilates mannen 18:00
Pilates mannen
sep 20 @ 18:00 – 19:00
 
Yin Yoga 19:15
Yin Yoga
sep 20 @ 19:15 – 20:15
 
Yin Yoga 20:30
Yin Yoga
sep 20 @ 20:30 – 21:30
 
21
Pilates 19:30
Pilates
sep 21 @ 19:30 – 20:30
 
Pilates 20:45
Pilates
sep 21 @ 20:45 – 21:45
 
22
BOSU Balanstraining 09:00
BOSU Balanstraining
sep 22 @ 09:00 – 10:00
 
Pilates 10:15
Pilates
sep 22 @ 10:15 – 11:15
 
Yin Yoga 11:30
Yin Yoga
sep 22 @ 11:30 – 12:30
 
Pilates 19:15
Pilates
sep 22 @ 19:15 – 20:15
 
Yin Yoga 20:30
Yin Yoga
sep 22 @ 20:30 – 21:30
 
23
Pilates 09:00
Pilates
sep 23 @ 09:00 – 10:00
 
24
25
26
27
Yin Yoga 07:00
Yin Yoga
sep 27 @ 07:00 – 08:00
 
Pilates 09:00
Pilates
sep 27 @ 09:00 – 10:00
 
Yin Yoga 10:15
Yin Yoga
sep 27 @ 10:15 – 11:15
 
Pilates mannen 18:00
Pilates mannen
sep 27 @ 18:00 – 19:00
 
Yin Yoga 19:15
Yin Yoga
sep 27 @ 19:15 – 20:15
 
Yin Yoga 20:30
Yin Yoga
sep 27 @ 20:30 – 21:30
 
28
Pilates 19:30
Pilates
sep 28 @ 19:30 – 20:30
 
Pilates 20:45
Pilates
sep 28 @ 20:45 – 21:45
 
29
BOSU Balanstraining 09:00
BOSU Balanstraining
sep 29 @ 09:00 – 10:00
 
Pilates 10:15
Pilates
sep 29 @ 10:15 – 11:15
 
Yin Yoga 11:30
Yin Yoga
sep 29 @ 11:30 – 12:30
 
Pilates 19:15
Pilates
sep 29 @ 19:15 – 20:15
 
Yin Yoga 20:30
Yin Yoga
sep 29 @ 20:30 – 21:30
 
30
Pilates 09:00
Pilates
sep 30 @ 09:00 – 10:00