Aansluitingen

Erica is aangesloten bij

Het is mogelijk om vanuit een ondersteunend PGB door mij begeleid te worden. Informeer hierover bij uw Zorgkantoor.

Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of uw consult vergoed wordt.